Arsip Tag: khulafaurrasyidin

Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu

Khalifah keempat (terakhir) dari al-Khulafa’ ar-Rasyidun (empat khalifah besar); orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak; sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam yang kemudian menjadi menantunya. Ayahnya, Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abd Manaf, adalah kakak kandung … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag , | Meninggalkan komentar

Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘anhu (wafat 35 H)

Nama lengkapnya adalah ‘Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al Umawy al Qurasy, pada masa Jahiliyah ia dipanggil dengan Abu ‘Amr dan pada masa Islam nama julukannya (kunyah) adalah Abu ‘Abdillah. Dan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag , | Meninggalkan komentar

Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu (wafat 23 H)

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Izzy bin Rabah bin Qirath bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luay al-Quraisy al-‘Adawy. Terkadang dipanggil dengan Abu Hafash dan digelari dengan al-Faruq. Ibunya bernama Hantimah binti Hasyim bin … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag | Meninggalkan komentar