Arsip Kategori: Khulafaurrasyidin

KHALIFAH UMAR R.A MENDENDA ANAKNYA

Abd Rahman bin Umar Al-Khattab, salah seorang anak Umar al-Khattab berada di Mesir dan dilaporkan telah melakukan kesalahan dengan meminum arak. Beliau kemudiannya meminta Amru bin Al-‘As untuk melaksanakan hukuman ke atasnya. Namun Amru al-‘as r.a merasa serba salah kerana … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Sahabat | Tag | Meninggalkan komentar

KHALIFAH UMAR R.A DAN HARTA GABENOR DAN PEGAWAINYA

Umar al-Khattab begitu tegas dan ketat dalam urusan kewangan negara, beliau juga amat ketat dalam meneliti pendapatan dan harta setiap gabenor dan pegawainya. Setiap pegawai yang dilantik akan diminta melakukan deklarasi harta, dan peningkatan hartanya akan disemak dengan begitu kerap. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Sahabat | Tag | Meninggalkan komentar

BILAL BIN RABAH AL-HABASHI RA. (MUAZIN PERTAMA DALAM SEJARAH ISLAM)

Namanya adalah Bilal bin Rabah, Muazin Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan aqidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Sahabat | Tag | Meninggalkan komentar

Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu

Khalifah keempat (terakhir) dari al-Khulafa’ ar-Rasyidun (empat khalifah besar); orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak; sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam yang kemudian menjadi menantunya. Ayahnya, Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abd Manaf, adalah kakak kandung … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag , | Meninggalkan komentar

Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘anhu (wafat 35 H)

Nama lengkapnya adalah ‘Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al Umawy al Qurasy, pada masa Jahiliyah ia dipanggil dengan Abu ‘Amr dan pada masa Islam nama julukannya (kunyah) adalah Abu ‘Abdillah. Dan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag , | Meninggalkan komentar

Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu (wafat 23 H)

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Izzy bin Rabah bin Qirath bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luay al-Quraisy al-‘Adawy. Terkadang dipanggil dengan Abu Hafash dan digelari dengan al-Faruq. Ibunya bernama Hantimah binti Hasyim bin … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag | Meninggalkan komentar

Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhyiallahu ‘anhu (wafat 13 H)

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy at-Taimi – radhiyallahu`anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka’ab … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Khulafaurrasyidin, Perawi Hadis, Sahabat | Tag , | Meninggalkan komentar